Finance cursussen op maat

Behalve open programma's bieden wij ook cursussen op maat. Neem contact met ons op om u nader te laten informeren over de mogelijkheden.

Onze cursussen

 
Finance voor CEOs met een niet financiele achtergrond

Wat is het verband tussen de resultatenrekening en de balans van een ondernerming en hoe verhoudt het kasstroomschema zich daartoe? Welke informatie kan verkregen worden uit deze 'financial statements'? Wat wordt bedoeld met Free Cash Flows en de WACC? CF2 is graag uw gesprekspartner bij deze en andere financieel economische vraagstukken.

Finance for Non Financials

Wilt u financiele overzichten zoals de resultatenrekening en balans kunnen doorgronden; wilt u investeringsprojecten ook vanuit een financieel economisch perspectief kunnen beoordelen; wilt u begrijpen wat bedoeld wordt met de opportunity cost of capital en hoe waarde kan worden gecreeerd? Dan is deze cursus waarschijnijk van toegevoegde waarde voor u!

 

De cursus omvat 12 dagdelen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:1. Wegwijs in Balans en Resultatenrekening; 2. Waardering van vermogenstitels 3. Investeringsselectiemethoden 4. Vermogensmarktmodellen.

Valuation

Wilt u uw onderneming verkopen of overweegt u een onderneming over te nemen? Dan is deze cursus iets voor u! In slechts 4 dagdelen maakt u kennis met waarderingsmethoden zoals die in de praktijk worden toegepast en maakt u een waardering van een fictief of uw eigen bedrijf.

 

In deze cursus staat de waardering van een  onderneming centraal. Door het contant maken van de zogenaamde vrije kasstroom wordt de waarde van de onderneming bepaald. U maakt zich deze methode eigen door het maken van een waarderginsmodel in Excel.

Op maat

Behalve open programma's bieden wij ook cursussen op maat. Neem contact met ons op om u nader te laten informeren over de mogelijkheden.

 

Ready to find out more?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 Adres: Hannie Schaftstraat 132, 2264DM Leidschendam

Tel. +31621596048

© 2000 CF2                                                                                                  KvK: 27191822

Bericht ons