top of page

Corporate Finance in een begrijpelijke taal

CF2 biedt cursussen op het terrein van Corporate Finance in een begrijpelijke taal. Met meer dan 25 jaar ervaring bent u bij CF2 aan het juiste adres voor opleidingen en vragen op het terrein van Corporate Finance. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze cursussen

Our Servuces
Finance for Non Financials

 

Wilt u financiele overzichten zoals de resultatenrekening en balans kunnen doorgronden; wilt u investeringsprojecten ook vanuit een financieel economisch perspectief kunnen beoordelen; wilt u begrijpen wat bedoeld wordt met de opportunity cost of capital en hoe waarde kan worden gecreeerd? Dan is deze cursus waarschijnijk van toegevoegde waarde voor u!

 

De cursus omvat 12 dagdelen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:1. Wegwijs in Balans en Resultatenrekening; 2. Waardering van vermogenstitels 3. Investeringsselectiemethoden 4. Vermogensmarktmodellen.

Op maat

Behalve open programma's bieden wij ook cursussen op maat. Neem contact met ons op om u nader te laten informeren over de mogelijkheden.

Valuation

 

Wilt u uw onderneming verkopen of overweegt u een onderneming over te nemen? Dan is deze cursus iets voor u! In slechts 4 dagdelen maakt u kennis met waarderingsmethoden zoals die in de praktijk worden toegepast en maakt u een waardering van een fictief of uw eigen bedrijf.

 

In deze cursus staat de waardering van een  onderneming centraal. Door het contant maken van de zogenaamde vrije kasstroom wordt de waarde van de onderneming bepaald. U maakt zich deze methode eigen door het maken van een waarderginsmodel in Excel.

Finance voor CEOs met een niet financiële achtergrond

 

Wat is het verband tussen de resultatenrekening en de balans van een ondernerming en hoe verhoudt het kasstroomschema zich daartoe? Welke informatie kan verkregen worden uit deze 'financial statements'? Wat wordt bedoeld met Free Cash Flows en de WACC? CF2 is graag uw gesprekspartner bij deze en andere financieel economische vraagstukken.

Contact
bottom of page