top of page

Finance voor CEOs met een niet-financiele achtergrond

Wat is het verband tussen de resultatenrekening en de balans van een ondernerming en hoe verhoudt het kasstroomschema zich daartoe? Welke informatie kan verkregen worden uit deze 'financial statements'? Wat wordt bedoeld met Free Cash Flows en de WACC? CF2 is graag uw gesprekspartner bij deze en andere financieel economische vraagstukken.

bottom of page