top of page

Finance for Non Financials

Wilt u financiele overzichten zoals de resultatenrekening en balans kunnen doorgronden; wilt u investeringsprojecten ook vanuit een financieel economisch perspectief kunnen beoordelen; wilt u begrijpen wat bedoeld wordt met de opportunity cost of capital en hoe waarde kan worden gecreëerd? Dan is deze cursus van toegevoegde waarde voor u!

 

De cursus omvat 12 dagdelen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:1. Wegwijs in Balans en Resultatenrekening; 2. Waardering van vermogenstitels 3. Investeringsselectiemethoden 4. Vermogensmarktmodellen.

bottom of page