top of page

Goed boekje

In het boekje "Ondernemingswaardering, de WACC methode" wordt ondernemingswaardering met behulp van de WACC methode zo helder en bondig mogelijk besproken. Als u wilt, heeft u het in één avond uit.
 

De doelgroep van dit boekje bestaat onder andere uit bankiers, directeuren-grootaandeelhouders verkoopplannen, CEOs en CFOs die bedrijfsonder-delen willen verkopen of een groeistrategie volgen waar groei door overnames deel van uitmaakt, leden van RvCs, rechters, bedrijfsjuristen, accountants, BA en MA studenten van alle opleidingen inclusief de economische en bedrijfskundige, MBA studenten, politici en ambtenaren die zich bijvoorbeeld bezighouden met privatisering, ondernemingsraden die hun directie kritische vragen willen stellen over de koop dan wel verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen en journalisten met belangstelling voor ondernemingsfinanciering. Kortom, voor een ieder die meer wil weten over ondernemingswaardering. U kunt een digitale versie van het boekje bestellen door een mail te sturen naar marc@schauten.nl onder vermelding van de titel van het boekje "Ondernemingswaardering, de WACC methode". De prijs per boekje bedraagt 5 euro. Het boekje is ook in het Engels beschikbaar. 

bottom of page